Kế toán tài chính

Kế toán tài chính

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) VÀ KẾT CHUYỂN CUỐI KỲ.

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) VÀ KẾT CHUYỂN CUỐI KỲ.

07/04/2024 PVH  

Đinh ngĩa thuế GTGT. Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu được tính trên khoản giá trị tă ...

Tính giá thành sản xuất và kế toán sản xuất.

Tính giá thành sản xuất và kế toán sản xuất.

07/04/2024 PVH  

Kế toán giá thành là nhân sự đảm nhận việc xác định một cách đầy đủ và chính xác các loại chi phí, g ...

Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Từ Tiền Lương.

Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Từ Tiền Lương.

06/04/2024 PVH  

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền trích ra từ thu nhập hàng tháng của người lao động để đóng cho c ...

Hạch Toán TK 211 Tài Sản Cố Định Hữu Hình

Hạch Toán TK 211 Tài Sản Cố Định Hữu Hình

05/04/2024 PVH  

Tài sản cố định hữu hình là gì? Cách xác định và hạch toán TSCĐ hữu hình Tài sản cố định hữu hình c ...

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 112 TIỀN GỬI NGÂN HÀNG.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 112 TIỀN GỬI NGÂN HÀNG.

04/04/2024 PVH  

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng được các kế toán viên hạch toán như thế nào? Nghiệp vụ kế toán hạ ...

Hướng Dẫn Hạch Toán Tài Khoản Tiền Mặt 111.

Hướng Dẫn Hạch Toán Tài Khoản Tiền Mặt 111.

03/04/2024 PVH  

Tài khoản 111 là gì? Quy định cách hạch toán tài khoản 111 và phần hành kế toán tiền mặt như thế nà ...

Hiểu Rõ Nguyên Tắc Kết Chuyển Lỗ Khi Lập tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Hiểu Rõ Nguyên Tắc Kết Chuyển Lỗ Khi Lập tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

31/03/2024 Phạm Văn Học  

Khi lập tờ Khai quyết toán thuế TNDN, bạn cần làm phụ lục chuyển lỗ. phamvanhoc.vn hướng dẫn bạn cá ...

Hướng dẫn nộp thuế GTGT qua mạng|Hướng dẫn lập giấy nộp tiền thuế GTGT.

Hướng dẫn nộp thuế GTGT qua mạng|Hướng dẫn lập giấy nộp tiền thuế GTGT.

24/03/2024 PVH  

Nộp thuế điện tử qua mạng là dịch vụ góp phần từng bước hiện đại hóa công tác thu thuế của Nhà nước, ...

Hạch Toán Tài Khoản 131 Theo Tình Huống Thực Tế

Hạch Toán Tài Khoản 131 Theo Tình Huống Thực Tế

15/01/2024 Phạm Văn Học  

Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng được dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh t ...

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu: Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữ ...

Nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả

Nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả

05/09/2019 Phạm Văn Học  

Nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả: 1. Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ ...

1
Bạn cần hỗ trợ?