DN hỏi - CQ thuế trả lời

DN hỏi - CQ thuế trả lời

Quy định về hàng hóa khuyến mại đối với bên tặng và bên được tặng: hóa đơn, thuế, hồ sơ liên quan

Quy định về hàng hóa khuyến mại đối với bên tặng và bên được tặng: hóa đơn, thuế, hồ sơ liên quan

28/05/2020 Phạm Văn Học  

Khuyến mại là nội dung luôn "nóng" về nhiều mặt, trong đó thường gặp là các quy định liên quan, hồ s ...

Rủi ro bị xuất toán chi phí, truy thu thuế GTGT khi ủy quyền cho cá nhân thanh toán cho người bán

Rủi ro bị xuất toán chi phí, truy thu thuế GTGT khi ủy quyền cho cá nhân thanh toán cho người bán

22/08/2019 Phạm Văn Học  

Rủi ro bị xuất toán chi phí, truy thu thuế GTGT khi ủy quyền cho cá nhân thanh toán cho người bán: T ...

Thắc mắc về thuế GTGT vãng lai của Tập đoàn viettel

Thắc mắc về thuế GTGT vãng lai của Tập đoàn viettel

18/07/2019 Phạm Văn Học  

Thắc mắc về thuế GTGT vãng lai của Tập đoàn viettel . Điều 6 Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2 ...

Bộ hồ sơ, chứng từ kế toán như thế nào là để được tính vào chi phí được trừ ?

Bộ hồ sơ, chứng từ kế toán như thế nào là để được tính vào chi phí được trừ ?

15/07/2019 Phạm Văn Học  

Bộ hồ sơ, chứng từ kế toán như thế nào là để được tính vào chi phí được trừ khi xác ...

Có được bù trừ thuế GTGT với ngân sách nhà nước hay không ?

Có được bù trừ thuế GTGT với ngân sách nhà nước hay không ?

15/07/2019 Phạm Văn Học  

Có được bù trừ thuế GTGT với ngân sách nhà nước hay không ? Trường hợp người nộp thuế cung ...

1
Bạn cần hỗ trợ?