Thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu đối với hợp đồng dịch vụ thực hiện ở nước ngoài như thế nào ?

Thuế nhà thầu đối với hợp đồng dịch vụ thực hiện ở nước ngoài như thế nào ?

07/08/2019 Phạm Văn Học  

Thuế nhà thầu đối với hợp đồng dịch vụ thực hiện ở nước ngoài như thế nào ?Tại khoản 3, khoản ...

Thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển phát từ nước ngoài về việt nam

Thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển phát từ nước ngoài về việt nam

13/07/2019 Phạm Văn Học  

Thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển phát từ nước ngoài về việt nam. Căn cứ điểm b6, khoản 1, Điều 1 ...

1
Bạn cần hỗ trợ?