Kế toán tài chính

Kế toán tài chính

Kê Khai Thuế GTGT theo TT80 và Phân Bổ VAT Cho Chi Nhánh.

Kê khai, nộp thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, cùng tỉnh & chi nhánh hạch toán độc lập như thế nào?. Bên cạnh quy định về trách nhiệm kê khai thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) của trụ sở chính công ty cổ phần thì tùy theo mỗi trường hợp cụ thể, chi nhánh (là đơn vị phụ thuộc) của công ty cổ phần cũng có trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT.

[Mời bạn xem video nội dung, Xem ngay bài viết này]

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 19/10/2020;

Thông tư số 80/2021/TT-BTC có hiệu lực ngày 29/09/2021.

II. CÁCH KÊ KHAI THUẾ GTGT CHO CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC, ĐỘC LẬP

1. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh hoặc thành phố với trụ sở chính sẽ kê khai và nộp thuế GTGT trực tiếp tại cơ quan thuế của trụ sở chính.

Trường hợp chi nhánh có con dấu riêng, tài khoản ngân hàng riêng, trực tiếp bán hàng hóa và dịch vụ kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào và đầu ra có nhu cầu sử dụng hóa đơn riêng và nộp thuế riêng thì sẽ đăng ký với cơ quan thuế quản lý của chi nhánh.

- Chi nhánh cùng địa bàn cấp tỉnh với trụ sở chính sẽ kê khai và nộp thuế GTGT tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính.

- Trường hợp tỉnh, thành phố đó quyết định phân cấp nguồn thu thì: công ty cổ phần tính thuế, phân bổ thuế GTGT phải nộp cho địa bàn cấp huyện nơi phát sinh nguồn thu (nơi có chi nhánh).

 

Đặc biệt đối với doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực ăn uống, massage, nhà hàng, karaoke thì sẽ do Cục trưởng Cục Thuế tại địa phương quyết định nơi kê khai.

2. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh trụ sở chính

Tại Khoản 1 Điều 12 của Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định: "Người nộp thuế có kinh doanh, hoạt động trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán kê khai tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP người nộp thuế phải thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế của trụ sở chính và phân bổ số thuế phải nộp cho cơ quan thuế của từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh".

Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại địa bàn cấp tỉnh khác với nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính thì thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế GTGT tập trung cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của công ty cổ phần (trụ sở chính). Đồng thời, công ty cổ phần phân bổ số tiền thuế GTGT phải nộp cho từng tỉnh nơi có chi nhánh (xem chi tiết tại Mục 4).

Hồ sơ khai thuế GTGT trong trường hợp này bao gồm:

Tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số 01/GTGT (tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Phụ lục bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu (nộp cho tỉnh có chi nhánh) trừ hoạt động sản xuất thủy điện, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán theo Mẫu số 01-6/GTGT (tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Trường hợp sau đây không phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp:

- Thuế GTGT của hoạt động kinh doanh vận tải của công ty cổ phần mà các tuyến đường vận tải đi qua địa bàn các tỉnh khác nơi công ty cổ phần đóng trụ sở chính.

- Thuế GTGT của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm.

- Thuế GTGT của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các trường hợp được phân bổ:

Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán;

Hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trừ trường hợp "hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng" quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP;

Hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành;

Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở trực tiếp sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), trừ các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

Nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh.

➥ Như vậy, với chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính thì sẽ kê khai và nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế của chi nhánh và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh (nếu có phát sinh doanh thu tại chi nhánh).

3. Chi nhánh hạch toán độc lập

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập cùng tỉnh hay khác tỉnh với trụ sở chính thì đều phải kê khai và nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế của chi nhánh. Hạch toán và kê khai độc lập gần như một doanh nghiệp bình thường.

4. Hướng dẫn phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho tỉnh nơi chi nhánh

Việc phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho tỉnh nơi có chi nhánh là cơ sở sản xuất được thực hiện như sau:

(i) Số thuế GTGT phải nộp cho tỉnh nơi có cơ sở sản xuất bằng (=) doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT nhân (x) với 2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc 1% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5%) với điều kiện tổng số thuế GTGT phải nộp cho các tỉnh nơi có cơ sở sản xuất không được vượt quá số thuế GTGT phải nộp của công ty cổ phần tại trụ sở chính. Trường hợp cơ sở sản xuất điều chuyển thành phẩm hoặc bán thành phẩm cho đơn vị khác trong nội bộ để bán ra thì doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản xuất sản phẩm.

(ii) Trường hợp công ty cổ phần tính để khai, nộp theo tỷ lệ % nêu tại đoạn (i) Mục 4 này mà tổng số thuế GTGT phải nộp cho các tỉnh nơi có cơ sở sản xuất lớn hơn tổng số thuế GTGT phải nộp của công ty cổ phần tại trụ sở chính thì công ty phân bổ số thuế phải nộp cho các tỉnh nơi có cơ sở sản xuất theo công thức sau:

Số thuế GTGT phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất bằng (=) số thuế GTGT phải nộp của công ty cổ phần tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra tại từng tỉnh trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của người nộp thuế.

(iii) Doanh thu dùng để xác định tỷ lệ phân bổ nêu tại đoạn (i) và (ii) Mục 4 này là doanh thu thực tế phát sinh của kỳ tính thuế. Trường hợp khai bổ sung làm thay đổi doanh thu thực tế phát sinh thì công ty cổ phần phải xác định và phân bổ lại số thuế phải nộp của từng kỳ tính thuế có sai sót đã kê khai bổ sung để xác định số thuế GTGT chênh lệch chưa phân bổ hoặc phân bổ thừa cho từng địa phương.

Trên đây phamvanhoc.vn đã hướng dẫn các bạn cách phân bổ thuế GTGT cho các chi nhánh, nếu bạn muốn học hãy liên hệ ngay phamvanhoc.vn. Cảm ơn bạn, chúc bạn thành công!!!.

1
Bạn cần hỗ trợ?