Thuế TNCN

Thuế TNCN

Nhiều trường hợp khai thuế TNCN mà kế toán phải biết

Nhiều trường hợp khai thuế TNCN mà kế toán phải biết

08/06/2022 Phạm Văn Học  

Nếu NLĐ làm trọn vẹn tại đơn vị hết năm 2021, từ 1/1/2022 NLĐ chuyển sang làm việc tại đơn vị khác ( ...

Khai Thuế, Quyết Toán Thuế TNCN

Khai Thuế, Quyết Toán Thuế TNCN

15/06/2020 PVH  

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diệ ...

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

15/06/2020 PVH  

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế, là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số ...

Thu Nhập Từ Kinh Doanh Của Cá Nhân Không Cư Trú

Thu Nhập Từ Kinh Doanh Của Cá Nhân Không Cư Trú

15/06/2020 PVH  

Việc xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú khi tính thuế thu nhập cá nhân có ý nghĩa quan ...

Tính Thuế Đối Với Thu Nhập Từ Trúng Thưởng

Tính Thuế Đối Với Thu Nhập Từ Trúng Thưởng

15/06/2020 PVH  

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp ...

Tính Thuế Đối Với Thu Nhập Từ Tiền Bản Quyền

Tính Thuế Đối Với Thu Nhập Từ Tiền Bản Quyền

15/06/2020 PVH  

Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển n ...

Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đối Với Thu Nhập Từ Chuyển Nhượng Bất Động Sản

Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đối Với Thu Nhập Từ Chuyển Nhượng Bất Động Sản

15/06/2020 PVH  

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng lần, Giá c ...

Tính Thuế Đối Với Thu Nhập Từ Đầu Tư Vốn

Tính Thuế Đối Với Thu Nhập Từ Đầu Tư Vốn

15/06/2020 PVH  

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính th ...

Giảm Trừ Đối Với Các Khoản Đóng Bảo Hiểm, Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Khi Tính Thuế TNCN

Giảm Trừ Đối Với Các Khoản Đóng Bảo Hiểm, Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Khi Tính Thuế TNCN

15/06/2020 PVH  

Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện, Bảo hiểm hưu trí tự nguyện là sản p ...

Các Khoản Giảm Trừ  Khi Xác Định Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Các Khoản Giảm Trừ Khi Xác Định Thuế Thu Nhập Cá Nhân

15/06/2020 PVH  

Các khoản giảm trừ bắt buộc kế toán phải biết theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào ...

Chi Phí Hợp Lý Được Trừ Khi Tính Thuế TNCN

Chi Phí Hợp Lý Được Trừ Khi Tính Thuế TNCN

15/06/2020 PVH  

Chi Phí Hợp Lý Được Trừ là các khoản chi phí thực tế phát sinh, có liên quan trực tiếp đến hoạt động ...

Xác Định Thu Nhập Chịu Thuế Từ Kinh Doanh, Từ Tiền Lương, Tiền Công

Xác Định Thu Nhập Chịu Thuế Từ Kinh Doanh, Từ Tiền Lương, Tiền Công

10/06/2020 PVH  

Xác Định Thu Nhập Chịu Thuế Từ Kinh Doanh, Từ Tiền Lương, Tiền Công trừ các khoản chi phí hợp lý liê ...

1
Bạn cần hỗ trợ?