Thuế TNDN

Thuế TNDN

Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

09/02/2021 Phạm Văn Học  

Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã có h ...

Quy định về các bên có quan hệ liên kết mới nhất

Quy định về các bên có quan hệ liên kết mới nhất

09/02/2021 Phạm Văn Học  

Quy định về các bên có quan hệ liên kết mới nhất được quy định tại điều 5 nghị đinh 20/2017/NĐ-CP và ...

Quy định về chi phí lãi vay được trừ và mức trần khống chế lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Quy định về chi phí lãi vay được trừ và mức trần khống chế lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

06/02/2021 Phạm Văn Học  

Thông thường chi phí lãi vay được tính toàn bộ vào chi phí được trừ nếu doanh nghiệp không có giao d ...

Ưu Đãi Về Thời Gian Miễn Thuế, Giảm Thuế

Ưu Đãi Về Thời Gian Miễn Thuế, Giảm Thuế

29/05/2020 PVH  

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa ...

Thuế Suất Ưu Đãi

Thuế Suất Ưu Đãi

29/05/2020 PVH  

Thuế suất ưu đãi của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa ...

Nguyên Tắc Lựa Chọn Ưu Đãi Và Nguyên Tắc Bù Trừ Khi Tính Ưu Đãi.

Nguyên Tắc Lựa Chọn Ưu Đãi Và Nguyên Tắc Bù Trừ Khi Tính Ưu Đãi.

29/05/2020 PVH  

Doanh nghiệp mình có nằm trong diện được ưu đãi thuế suất thu nhập doanh nghiệp hay không, bài viết ...

Ưu Đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Dự Án Hoặc Địa Bàn

Ưu Đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Dự Án Hoặc Địa Bàn

29/05/2020 PVH  

Những doanh nghiệp đang có dự án đầu tư mở rộng hoặc địa bàn ưu đãi thuế TNDN thì được lựa chọn hưởn ...

Ưu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ Dự Án Đầu Tư Mới

Ưu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Từ Dự Án Đầu Tư Mới

22/05/2020 PVH  

Thuế thu nhập doanh nghiệp là nghĩa vụ của doanh nghiệp phải nộp thuế khi có phát sinh số thuế phải ...

Ưu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Ưu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

22/05/2020 PVH  

Nội dung Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi với thuế suất bao nhiêu, có bao nhiêu mức thuế suất, ...

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

22/05/2020 PVH  

Lâu nay chuyển nhượng bất động sản là những hoạt động diễn ra rất nhiều trong đời sống xã hội. Những ...

thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

22/05/2020 PVH  

Thu nhập chuyển nhượng vốn là gì?, phạm vi áp dụng và phương pháp tính thuế. Bạn muốn biết cách xác ...

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

22/05/2020 PVH  

Lý do vì sao lại có nhiều mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp như vậy, bài viết dưới đây hy vọn ...

1
Bạn cần hỗ trợ?