Cẩm nang

Cẩm nang

05 HÀNH VI VI PHẠM VỀ THUẾ GTGT TRONG KẾ TOÁN XÂY DỰNG

05 HÀNH VI VI PHẠM VỀ THUẾ GTGT TRONG KẾ TOÁN XÂY DỰNG

04/04/2020 Phạm Văn Học  

Kế toán xây dựng có những đặc trưng riêng nên những hành vi sai phạm về hóa dơn, doanh th ...

Ba mật mã để thành công với bất cứ nghề nào

Ba mật mã để thành công với bất cứ nghề nào

25/08/2019 Phạm Văn Học  

Ba mật mã để thành công - Lý do tại sao nhiều người học nhiều mà không thành công

Bài học quý giá từ  một lần quyết toán thuế với đoàn thanh tra thuế

Bài học quý giá từ một lần quyết toán thuế với đoàn thanh tra thuế

14/08/2019 Phạm Văn Học  

Công Ty X chuyên tổ chức sự kiện cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam: Từ 2015 đến 2016, Công ty ...

Phân tích báo cáo tài chính - Phân tích đánh giá kết quả kinh doanh

Phân tích báo cáo tài chính - Phân tích đánh giá kết quả kinh doanh

13/07/2019 Phạm Văn Học  

Phân tích báo cáo tài chính - Phân tích đánh giá kết quả kinh doanh: Phân tích hồ sơ, Sự tương đồng ...

Phân tích báo cáo tài chính - Nhận diện những dấu hiệu rủi ro trên Bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản

Phân tích báo cáo tài chính - Nhận diện những dấu hiệu rủi ro trên Bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản

13/07/2019 Phạm Văn Học  

Vận dụng pháp luật về kế toán và pháp luật về thuế để tìm ra sự tương đồng và sự khác biệt giữa chún ...

1
Bạn cần hỗ trợ?