Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Sử dụng chính sách ưu đãi thuế như một đòn bẫy giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí thuế và phát triển bền vững

Sử dụng chính sách ưu đãi thuế như một đòn bẫy giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí thuế và phát triển bền vững

08/08/2019 Phạm Văn Học  

Sử dụng chính sách ưu đãi thuế như một đòn bẫy giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí thuế và phát triển b ...

Hợp thức hóa chi phí phát sinh trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động

Hợp thức hóa chi phí phát sinh trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động

08/08/2019 Phạm Văn Học  

Hợp thức hóa chi phí phát sinh trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động: Thực tế trước khi doanh nghi ...

Tùy tiện thu tiền chậm nộp thuế

Tùy tiện thu tiền chậm nộp thuế

01/08/2019 Phạm Văn Học  

Việc hướng dẫn thu tiền chậm nộp thuế thiếu đồng nhất của Tổng cục Thuế đã khiến các cục thuế địa ph ...

Quy định về kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định về kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp

24/07/2019 Phạm Văn Học  

Quy định về kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy ...

Lương tháng thứ 13 chi trả cho người lao động trước thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN có được tính vào chi phí được trừ ?

Lương tháng thứ 13 chi trả cho người lao động trước thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN có được tính vào chi phí được trừ ?

13/07/2019 Phạm Văn Học  

Lương tháng thứ 13 chi trả cho người lao động trước thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN có đư ...

Hướng dẫn về hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn về hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp

13/07/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn về hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển địa điểm kinh doanh: Trường hợp có sự thay đ ...

1
Bạn cần hỗ trợ?