Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Chính sách thuế TNCN đối với các khoản chi tiền điện thoại?

Chính sách thuế TNCN đối với các khoản chi tiền điện thoại?

07/08/2019 Phạm Văn Học  

Chính sách thuế TNCN đối với các khoản chi tiền điện thoại? Tại tiết đ.4 điểm 2 Điều 2 Thông tư số ...

Cách xử lý khi phát hiện tính và nộp thuế sai sau khi đã quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân

Cách xử lý khi phát hiện tính và nộp thuế sai sau khi đã quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân

13/07/2019 Phạm Văn Học  

Cách xử lý khi phát hiện tính và nộp thuế sai sau khi đã quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân, đã ...

Chính sách thuế TNCN đối với các khoản chi tiền điện thoại

Chính sách thuế TNCN đối với các khoản chi tiền điện thoại

13/07/2019 Phạm Văn Học  

Chính sách thuế TNCN đối với các khoản chi tiền điện thoại. Điều kiện để được tính vào chi phí được ...

1
Bạn cần hỗ trợ?