Hóa đơn - Chứng từ

Hóa đơn - Chứng từ

07 hành vi vi phạm Quy định xuất hóa đơn - Không phải ai cũng biết

07 hành vi vi phạm Quy định xuất hóa đơn - Không phải ai cũng biết

03/04/2020 Phạm Văn Học  

Phần lớn kế toán điều hiểu được các quy định về hóa đơn nói chung, và thời điểm xuất hóa đơn nói riê ...

Thắc mắc về việc xuất hóa đơn đối với hàng hóa biếu, tặng

Thắc mắc về việc xuất hóa đơn đối với hàng hóa biếu, tặng

19/07/2019 Phạm Văn Học  

Thắc mắc về việc xuất hóa đơn đối với hàng hóa biếu, tặng. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hó ...

Hướng dẫn khôi phục và sao lưu hóa đơn trường hợp bị cháy

Hướng dẫn khôi phục và sao lưu hóa đơn trường hợp bị cháy

18/07/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn khôi phục và sao lưu hóa đơn trường hợp bị cháy

Kê khai, khấu trừ các hóa đơn GTGT đầu vào còn sót chưa khai như thế nào ?

Kê khai, khấu trừ các hóa đơn GTGT đầu vào còn sót chưa khai như thế nào ?

15/07/2019 Phạm Văn Học  

Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế ...

1
Bạn cần hỗ trợ?