Thuế GTGT

Thuế GTGT

Hoàn Thuế Gtgt Đối Với Dự Án Đầu Tư

Hoàn Thuế Gtgt Đối Với Dự Án Đầu Tư

10/06/2020 PVH  

Hoàn Thuế Gtgt Đối Với Dự Án Đầu Tư. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT t ...

Đối Tượng Và Trường Hợp Được Hoàn Thuế Gtgt

Đối Tượng Và Trường Hợp Được Hoàn Thuế Gtgt

10/06/2020 PVH  

Đối Tượng Và Trường Hợp Được Hoàn Thuế Gtgt. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu tr ...

Hoàn Thuế Gtgt Đầu Vào Đối Với Một Số Trường Hợp Hàng Hóa Được Coi Như Xuất Khẩu

Hoàn Thuế Gtgt Đầu Vào Đối Với Một Số Trường Hợp Hàng Hóa Được Coi Như Xuất Khẩu

10/06/2020 PVH  

Điều kiện khấu trừ, Hoàn Thuế Gtgt Đầu Vào Đối Với Một Số Trường Hợp Hàng Hóa Được Coi Như Xuất Khẩu ...

Trường Hợp khác Hoàn Thuế Đầu Vào Của Hàng Hóa, Dịch Vụ Xuất Khẩu

Trường Hợp khác Hoàn Thuế Đầu Vào Của Hàng Hóa, Dịch Vụ Xuất Khẩu

10/06/2020 PVH  

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán tr ...

Điều Kiện Khấu Trừ, Hoàn Thuế Đầu Vào Của Hàng Hóa, Dịch Vụ Xuất Khẩu

Điều Kiện Khấu Trừ, Hoàn Thuế Đầu Vào Của Hàng Hóa, Dịch Vụ Xuất Khẩu

10/06/2020 PVH  

Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT ...

Điều Kiện Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng Đầu Vào

Điều Kiện Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng Đầu Vào

04/06/2020 PVH  

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT mới nhất hiện nay, làm thế nào để biết rõ điều kiện khấu trừ thuế GTGT ...

Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng Các Hàng Hóa Khác

Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng Các Hàng Hóa Khác

04/06/2020 PVH  

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp ...

Nguyên Tắc Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng

Nguyên Tắc Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng

04/06/2020 PVH  

Khi kê khai thuế giá trị gia tăng, các bạn kế toán, đặc biệt là kế toán thường, chưa năm rõ được các ...

Phương Pháp Tính Thuế GTGT Trực Tiếp

Phương Pháp Tính Thuế GTGT Trực Tiếp

04/06/2020 PVH  

Phương Pháp Tính Thuế GTGT Theo Phương Pháp Trực Tiếp là phương pháp tính thuế trên GTGT, nó đòi hỏi ...

Thuế Giá Trị Gia Tăng Được Tính Theo phương pháp Trực Tiếp

Thuế Giá Trị Gia Tăng Được Tính Theo phương pháp Trực Tiếp

30/05/2020 PVH  

Thuế Giá Trị Gia Tăng Được Tính Theo Một Trong Hai Phương Pháp Khấu Trừ hoặc trực tiếp. Bài viết dướ ...

Thuế Giá Trị Gia Tăng Theo Phương Pháp Khấu Trừ

Thuế Giá Trị Gia Tăng Theo Phương Pháp Khấu Trừ

30/05/2020 PVH  

Thuế Giá Trị Gia Tăng Được Tính Theo Phương Pháp Khấu Trừ hoặc trực tiếp. Bài viết dưới đây giúp bạn ...

Thuế Suất Thuế GTGT

Thuế Suất Thuế GTGT

30/05/2020 PVH  

Mỗi nhóm hàng hoá dịch vụ được quy định 1 loại Thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau. B ...

1
Bạn cần hỗ trợ?