Thuế GTGT

Thuế GTGT

Hồ sơ khai bổ sung GTGT như thế nào

Hồ sơ khai bổ sung GTGT như thế nào

08/06/2022 Phạm Văn Học  

Mẫu biểu hồ sơ khai bổ sung, tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS và bản giải trình khai bổ sung mẫu số 01 ...

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng

08/06/2022 Phạm Văn Học  

Hoàn thuế giá trị gia tăng: Quy định, thủ tục, điều kiện và hồ sơ hoàn thuế GTGT.

KHAI THUẾ GTGT THEO MẪU 03/GTGT

KHAI THUẾ GTGT THEO MẪU 03/GTGT

07/06/2022 Phạm Văn Học  

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO MẪU 03/GTGT

Lập tờ khai thuế mẫu 02/GTGT

Lập tờ khai thuế mẫu 02/GTGT

07/06/2022 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn lập tờ khai thuế mẫu 02/GTGT theo thông tư 80/2021 TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế số 3 ...

Chính sách mới về hóa đơn điện tử

Chính sách mới về hóa đơn điện tử

07/06/2022 Phạm Văn Học  

Trước những thay đổi lớn của chính sách mới về hóa đơn điện tử. Bài viết dưới đây giới thiệu về cách ...

Hoàn Thuế Gtgt Đối Với Dự Án Đầu Tư

Hoàn Thuế Gtgt Đối Với Dự Án Đầu Tư

10/06/2020 PVH  

Hoàn Thuế Gtgt Đối Với Dự Án Đầu Tư. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT t ...

Đối Tượng Và Trường Hợp Được Hoàn Thuế Gtgt

Đối Tượng Và Trường Hợp Được Hoàn Thuế Gtgt

10/06/2020 PVH  

Đối Tượng Và Trường Hợp Được Hoàn Thuế Gtgt. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu tr ...

Hoàn Thuế Gtgt Đầu Vào Đối Với Một Số Trường Hợp Hàng Hóa Được Coi Như Xuất Khẩu

Hoàn Thuế Gtgt Đầu Vào Đối Với Một Số Trường Hợp Hàng Hóa Được Coi Như Xuất Khẩu

10/06/2020 PVH  

Điều kiện khấu trừ, Hoàn Thuế Gtgt Đầu Vào Đối Với Một Số Trường Hợp Hàng Hóa Được Coi Như Xuất Khẩu ...

Trường Hợp khác Hoàn Thuế Đầu Vào Của Hàng Hóa, Dịch Vụ Xuất Khẩu

Trường Hợp khác Hoàn Thuế Đầu Vào Của Hàng Hóa, Dịch Vụ Xuất Khẩu

10/06/2020 PVH  

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán tr ...

Điều Kiện Khấu Trừ, Hoàn Thuế Đầu Vào Của Hàng Hóa, Dịch Vụ Xuất Khẩu

Điều Kiện Khấu Trừ, Hoàn Thuế Đầu Vào Của Hàng Hóa, Dịch Vụ Xuất Khẩu

10/06/2020 PVH  

Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT ...

Điều Kiện Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng Đầu Vào

Điều Kiện Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng Đầu Vào

04/06/2020 PVH  

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT mới nhất hiện nay, làm thế nào để biết rõ điều kiện khấu trừ thuế GTGT ...

Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng Các Hàng Hóa Khác

Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng Các Hàng Hóa Khác

04/06/2020 PVH  

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp ...

1
Bạn cần hỗ trợ?