Thuế TNDN

Thuế TNDN

Các khoản chi hưu trí tự nguyện

Các khoản chi hưu trí tự nguyện

07/05/2020 PVH  

Chúng tôi có cách để đưa các khoản chi hưu trí tự nguyện, chi trợ cấp mất việc làm, chi tiền điện - ...

các khoản chi đi nghỉ phép

các khoản chi đi nghỉ phép

07/05/2020 PVH  

Các bạn muốn đưa các khoản chi đi nghỉ phép, chi cho lao động và chi học phí cho con em của người la ...

Các khoản nguyên liệu, vật liệu vượt định mức

Các khoản nguyên liệu, vật liệu vượt định mức

07/05/2020 PVH  

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÁC KHOẢN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VƯỢT ĐỊNH MỨC, CHI PHÍ MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN, KHO ...

Các khoản chi không được trừ

Các khoản chi không được trừ

07/05/2020 PVH  

Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN là những khoản chi thường xuất hiện trong kế toán. Tuy nhi ...

CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ

CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ

06/05/2020 PVH  

Trong thực tế có rất nhiều chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, n ...

Doanh thu

Doanh thu

05/05/2020 PVH  

Doanh thu.Tất cả các doanh nghiệp, mục tiêu chính là kinh doanh tạo ra lợi nhuận. Chính vì thế, khái ...

 Xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

04/05/2020 PVH  

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có thu nhập tính thuế, chịu thuế thì phải nộp thuế thu nhập do ...

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

04/05/2020 PVH  

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế thì phải nộp thuế thu nhập doanh ...

1
Bạn cần hỗ trợ?