Sách hay

Sách hay

Cẩm nang thanh tra kiểm tra thuế

Cẩm nang thanh tra kiểm tra thuế

Sách Cẩm nang thanh tra kiểm tra thuế  

Các chương trong sách Sách Cẩm nang thanh tra kiểm tra thuế    được viết theo cấu trúc rất rõ ràng, dựa trên kinh nghiệp thực tế giúp cho người đọc dễ học hỏi và rút ra các bài quý giá để áp dụng vào công việc kế toán, hạn chế các sai sót

Cấu trúc các chương sách Sách Cẩm nang thanh tra kiểm tra thuế    như sau:
I - Phạm vi nghiên cứu
II - Đặc điểm của ngành (theo từng chuyên đề)
III - Một số quy định pháp luật liên quan đến ngành kiểm tra (theo từng chuyên đề)
IV - Một số hành vi vi phạm chủ yếu
V - Một số kỹ năng thanh kiểm tra liên quan (theo từng chuyên đề)
 

Đây là cuốn sách gối đầu giường của các Kế tooán trưởng

Giá bìa: 300.000 đ

Tặng khóa học online: Thực hành lập BCTC trên Excel cho người mới

 

MỤC LỤC SÁCH CẨM NANG THANH TRA KIỂM TRA THUẾ

PHẦN 1 - 12 CHUYÊN ĐỀ THANH KIỂM TRA THUẾ

Chuyên đề 1 - Phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho công tác thanh tra kiểm tra thuế

Chuyên đề 2 - Thanh kiểm tra hoạt động xây lắp

Chuyên đề 3 - Thanh kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Chuyên đề 4 - Thanh kiểm tra thuế hoạt động thương mại đặc thù

Chuyên đề 5 - Thanh kiểm tra thuế doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn - Chứng khoán

Chuyên đề 6 - Thanh kiểm tra thuế doanh nghiệp có ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuyên đề 7 - Thanh kiểm tra thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Chuyên đề 8 - Thanh kiểm tra giao dịch đáng ngờ 

Chuyên đề 9 - Thanh kiểm tra thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chuyên đề 10 - Thanh kiểm tra đối với  các ngân hàng, tân dược, bảo hiểm

Chuyên đề 11 - Thanh kiểm tra đối với  các trường học, DN kinh doanh vận tải, dự án ODA

Chuyên đề 12 - Phương pháp kiểm tra giao dịch đáng ngờ có liên quan đến sử dụng bất hợp pháp hóa đơn 

PHẦN II - HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN THANH TRA KIỂM TRA THUẾ

 

1
Bạn cần hỗ trợ?