Thuế TNCN

Thuế TNCN

Căn Cứ Tính Thuế Đối Với Thu Nhập Chịu Thuế Từ Kinh Doanh, Từ Tiền Lương, Tiền Công

Căn Cứ Tính Thuế Đối Với Thu Nhập Chịu Thuế Từ Kinh Doanh, Từ Tiền Lương, Tiền Công

10/06/2020 PVH  

Căn Cứ Tính Thuế Đối Với Thu Nhập Chịu Thuế Từ Kinh Doanh, Từ Tiền Lương, Tiền Công được xác định bằ ...

Các Trường Hợp Giảm Thuế TNCN

Các Trường Hợp Giảm Thuế TNCN

10/06/2020 PVH  

Giảm Thuế Tncn. Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế Thu nhập cá nhân, Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ- ...

Các Khoản Thu Nhập Được Miễn Thuế TNCN

Các Khoản Thu Nhập Được Miễn Thuế TNCN

10/06/2020 PVH  

Các Khoản Thu Nhập Được Miễn Thuế. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 ...

Thu Nhập Chịu Thuế TNCN Từ Đầu Tư

Thu Nhập Chịu Thuế TNCN Từ Đầu Tư

10/06/2020 PVH  

Thu Nhập Chịu Thuế TNCN Từ Đầu Tư là tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gi ...

Thu Nhập Chịu Thuế TNCN từ kinh doanh, Từ Tiền Lương, Tiền Công

Thu Nhập Chịu Thuế TNCN từ kinh doanh, Từ Tiền Lương, Tiền Công

10/06/2020 PVH  

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản ...

Vướng mắt thường gặp về thuế thu nhập cá nhân

Vướng mắt thường gặp về thuế thu nhập cá nhân

03/04/2020 Phạm Văn Học  

Thuế thu nhập cá nhân là luật thuế gắn liền với mỗi người lao động, người có thu nhập ...

1
Bạn cần hỗ trợ?