Các loại thuế khác

Các loại thuế khác

Hướng dẫn đăng ký tài khoản thuedientu để nộp tờ khai thuế các loại và nộp thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký tài khoản thuedientu để nộp tờ khai thuế các loại và nộp thuế điện tử

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, để nộp tờ khai thuế môn bài, các  loại tờ khai thuế gtgt, thuế TNCN , quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính v.v.. và nộp thuế qua mạng thì việc đầu tiên cần làm là đăng ký tài khoản trên website: thuedientu.gdt.gov.vn 

=> Xem khóa học miễn phí dành cho kế toán

Bước 1: Đăng ký tài toản

Truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ 

 - Chọn DOANH NGHIỆP

- Chọn Đăng ký 

- Nhập Mã số thuế  /Tiếp tục

Nhập các thông tin liên quan và Click Tiếp tục

- Ký số và gửi là xong (Bạn cần có chữ ký số, và đã cài đặt vào máy tính)

2. Đăng nhập: 

- Truy cập vào https://thuedientu.gdt.gov.vn/ 

- Chọn Doanh Ngiệp

- Chọn Đăng nhập

- Nhập Mã số thuế vào và thêm -QL. Ví dụ: 0305720682-QL 

- Nhập mật khẩu vào(password) đã tạo lúc đăng ký tài khoản / Bấm đăng nhập

Như vậy là đã đăng nhập thành công. 

 

3. Đăng ký tờ khai để kê khai thuế: 

 

Đăng ký thêm tờ khai 

- Chọn các tờ khai cần kê khai, cần nộp

- Bấm tiếp tục

- Bấm chấp nhận là xong 

Giờ thì bạn có thể kê khai các loại tờ khai mà mình đã đăng ký. Nếu phát sinh thêm loại tờ khai mới bạn cần vào đăng ký thêm như các bước ở trên 

=> Xem khóa học miễn phí dành cho kế toán

 

1
Bạn cần hỗ trợ?