Sự Kiện

Sự Kiện

Học thuế chuyên sâu với thầy Nguyễn Ngọc Minh

Học thuế chuyên sâu với thầy Nguyễn Ngọc Minh

Thầy là người thầy thứ 2 mà mình rất ngưỡng mộ.

Kiến thức sâu rộng. Học mà thấy ham muốn học hoài 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?