Make monney online course

Make monney online course

Make monney online course

Make monney online course

Bạn có muốn biến KINH NGHIỆM làm việc của mình thành NGUỒN THU NHẬP THỤ ĐỘNG ?

“KINH NGHIỆM” là tài sản vô hình và chúng ta có thể biến nó thành tiền bằng việc tạo ra khóa học Online. Đó là nguồn thu nhập thụ động không hề nhỏ. 
 
Với kinh nghiệm làm khóa học online từ 2016, có khóa học online trên hầu hết các trang khóa học online hiện nay như Edumal, Unica, Kyna, Lakia và tự bán khóa học của chính mình đã tạo ra nguồn thu nhập thụ động lên đến 8 chữ số mỗi tháng tôi có thể hướng dẫn bạn từ A – Z để giúp bạn biến KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM LÀM VIỆC thành nguồn thu nhập thụ động. 
 

Kinh nghiệm, kỹ năng ngành ngành nghề có thể tạo ra thu nhập thụ động ?

Hầu hết kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đều có thể khai thác để tạo ra nguồn thu nhập thu động qua những hình thức khác nhau. 

1. Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán
2. Ngoại ngữ
3. Thanh nhạc
4. Viết chữ đẹp
5. Kỹ năng mềm các loại 
6. Nấu ăn ....
 

TÔI GIÚP ĐƯỢC BẠN NHỮNG GÌ ?

1. Xây dựng chiến lược phát triển khóa học
2. Xây dựng nội dung và outcourse khóa học
3. Hướng dẫn sử dụng công cụ 
4. Hướng dẫn khai thác khóa học hiệu quả: Chọn nền tảng học online và tự khai thác 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0933861839 Mr Học
 
1
Bạn cần hỗ trợ?