Nhân vật

Nhân vật

Chuyên gia thuế Dương Ngọc Minh

Chuyên gia thuế Dương Ngọc Minh

Không đơn giản là lý thuyết về thuế, mà thầy còn chia sẽ đến bản chất của thuế giúp người học rất thích thú. Đặc biệt, xen lẫn những chia sẽ về lý thuyết là những tình huống trong thực tế trãi nghiệm trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp cũng được thầy chia sẽ. Đó thực sự là kiến thức không phải có tiền là mua được.

Chỉ có điều là thầy nói khá nhanh (đối với Học Phạm), đặc biệt là "xuống giọng" ở những chỗ quan trọng. Nên nếu bạn tham gia khóa học của Thầy Dương Ngọc Minh hãy thực sự tập trung trong giờ học, và nên đi sớm để chọn chỗ ngồi thật tốt nhé. 

1
Bạn cần hỗ trợ?