Khóa Học

Khóa Học

Học kế toán tổng hợp trên Misa qua Livestream hiệu quả

Học kế toán tổng hợp trên Misa qua Livestream hiệu quả

Khóa học THỰC HÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN PHẦN MÊM KẾ TOÁN MISA  được hướng dẫn qua hình thức Livestream và thực hành trên bộ chứng từ thực tế được gửi đến tận tay người học giúp cho việc học như đang làm kế toán thực tế cho một doanh nghiệp. 

 

Đối tượng phù hợp: CÓ MONG MUỐN TRỞ THÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP - MONNG MUỐN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

1. Đang làm kế toán nội bộ: Làm lâu năm nhưng chưa làm được Kế Toán Tổng Hợp 

2. Mới ra trường muốn học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để nhanh chóng phát triển công việc 

3. Chưa sử dụng được phần mềm kế toán Misa  

....

Cùng với sự đồng hành lâu dài của người hướng dẫn giúp cho học viên vững bước trong quá trình làm việc sau khóa học

Click nút Xem thêm để xem thông tin chi tiết trước khi khóa học bắt đầu nhé ! 

 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?