Khác

Khác

4 nội dung mới của Luật quản lý thuế mới 2019 kế toán cần biết ngay

4 nội dung mới của Luật quản lý thuế mới 2019 kế toán cần biết ngay

Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 và chính thức có hiệu lực vào 1/7/2020. Có nhiều điểm mới trong quy định ảnh hưởng trực tiếp đến người nộp thuế. Trong đó, cso nội dung mới mà kế toán cần nắm ngay

1. Thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN được kéo dài hơn

- Quy định mới: Theo Điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019: hời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.
 
- Hiện hành: Khoản 2 Điều 32 Luật quản lý thuế 2006
 
Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.
 
Như vậy, Luật Quản lý thuế 2019 đã kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thêm 01 tháng so với Luật Quản lý thuế 2006. Lưu ý: Quy định này ap dụng với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.
 
 

2. Đại lý thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 104 Luật Quản lý thuế 2019 quy định đại lý thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Điều này này giúp những doanh nghiệp siêu nhỏ tiết kiệm chi phí. Thay vì phải thuê hai đơn vị thực hiện 02 dịch vụ tư vấn thuế và kế toán thì nay chỉ cần thuê một đơn vị để thực hiên cả hai dịch vụ tư vấn thuế và kế toán 

PVH - Với xu hướng hộ kinh doanh lên doanh nghiệp siêu nhỏ thì đây là "cơ hội" khá lơn đối với các đại lý thuế và cá nhân làm dịch vụ kế toán. Đây thực sự là cơ hội, nên bạn cần phải học ngay bây giờ để làm kế toán dịch vụ nếu chưa làm được kế toán thuê. 

>> Chương trình 3x accounting giúp bạn làm được kế toán thuế và nâng cao thu nhập. Xem ngay 

 

3. Quyền của người nộp thuế được mở rộng

 
- Không bị xử phạt VPHC về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. 
 
(PVH - Đây là điểm kế toán và doanh nghiệp cần lưu ý để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Lưu ý, khi nhờ đến sự hướng dẫn của cơ quan thuế nên hỏi bằng văn bản và khi nhận trả lời bằng văn bản thì cần lưu trữ )
 
- Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
 
- Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn.
 
-  Được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế;
 

4. Bổ sung nội dung quản lý thuế

Nội dung quản lý thuế được quy định tại Điều 4, trong đó có bổ sung thêm 3 nội dung quản lý như sau:
 
Quản lý hóa đơn, chứng từ;
Hợp tác quốc tế về thuế;
Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thu 
 
Học Online - 3x accounting
 
 
 
1
Bạn cần hỗ trợ?