Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Hướng dẫn thực hiện kết chuyển cuối kỳ

Hướng dẫn thực hiện kết chuyển cuối kỳ

Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ là điều kế toán phải thực hiện để xác định kết quả kinh doanh, bao gồm các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí. Ngoài việc hiểu được trình tự, hạch toán các bút toán kết chuyển thì kế toán cần biết công thức để thực hiện các bút toán kết chuyển một cách tự động, chính xác

Mời các bạn xem video hướng dẫn bên dưới: 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?