Khác

Khác

Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử mới nhất theo công văn 2501/CT-TTHT ngày 1 tháng 09 năm 2020

Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử mới nhất theo công văn 2501/CT-TTHT ngày 1 tháng 09 năm 2020

22/09/2020 Phạm Văn Học  

Hủy hóa đơn điện tử là vấn đề còn khá nhiều thắc mắc. Và có nhiều lý do dẫn đến người bán và người m ...

4 nội dung mới của Luật quản lý thuế mới 2019 kế toán cần biết ngay

4 nội dung mới của Luật quản lý thuế mới 2019 kế toán cần biết ngay

10/09/2020 Phạm Văn Học  

Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 và chính thức có hiệu lực vào ...

Luật quản lý thuế mới nhất áp dụng từ ngày 01/07/2020

Luật quản lý thuế mới nhất áp dụng từ ngày 01/07/2020

18/06/2020 Phạm Văn Học  

Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 1/7/2020 với nhiều thay đổi, đặc biệt về các quy định ...

1
Bạn cần hỗ trợ?